Sunday, July 21, 2019

Tag: درِ نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا – Dare nabi par para rahoon ga pare hi rehne se kaam hoga